داستان افسانه ای قلعه ی زنان وفادار

داستان افسانه ای قلعه ی زنان وفادار

در شهر وینسبرگ آلمان قلعه ای وجود دارد با نام قلعه زنان وفادار که در واقع داستان از این قرار بوده در سال ۱۱۴۰ شاه کنرد سوم به شهر حمله و آن را تسخیر میکند و مردم همگى به این قلعه پناه می برند وفرمانده دشمن پیام میدهد که حاضرهست که اجازه بدهد فقط زنان […]