قحطی بزرگ در اوکراین یکی از بزرگترین جنایات قرن بیستم

قحطی بزرگ در اوکراین یکی از بزرگترین جنایات قرن بیستم

یکی از بزرگترین جنایات قرن بیستم و از غم انگیز ترین فصل های تاریخ اوکراین “قحطی بزرگ” است که در زبان اوکراینی “هولودومور” نامیده می شود. هولودومور، یا “مرگ از گرسنگی”، یک قحطی مصنوعی مهندسی شده توسط ژوزف استالین بود که به جان سپردن ۳ تا ٧ میلیون اوکراینی بین سال های ۱٩۳٢ و ۱٩۳۳ منجر […]