نمایی از دخمه مخوف ” ماری کینگ” در اسکاتلند

نمایی از دخمه مخوف ” ماری کینگ” در اسکاتلند

مرگ سیاه یا طاعون بیماری بود که در روزگار گذشته نامش لرزه بر اندام هر فردی می انداخت. داستان “دخمه یا بن بست ماری کینگ” نیز با نام طاعون گره خورده است.حدود ۴۰۰ سال پیش طاعون به جزیره انگلستان و اسکاتلند رسید. شهر ادینبورگ نیز درگیر این بیماری ترسناک شد به حدی که مردم شهر […]