یکی از مشهورترین عکس های جنگ جهانی دوم نام “لبخند آشوتیس”

یکی از مشهورترین عکس های جنگ جهانی دوم نام “لبخند آشوتیس”

عکس یادگاری کارکنان اس اس در اروگاه مرگ ” آشویتس” در لهستان سال ۱۹۴۲ که تبدیل به یکی از مشهورترین عکس های مربوط به جنگ جهانی دوم شد و با نام “لبخند آشوتیس” از آن یاد می شود. این اردوگاه بزرگترین و مجهزترین اردوگاه‌ کار اجباری آلمان نازی بود که در سال ۱۹۴۰ در راستای […]