فلسفه فحاشی با انگشت وسط

فلسفه فحاشی با انگشت وسط

همه ما با این علامت به خوبی آشنا هستیم. نشانه انگشت وسط که امروزه تبدیل به ابزاری برای فحاشی شده است. ولی اصل موضوع این است انگلستان و فرانسه در سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۴۵۳ میلادی جنگهای زیادی را با هم انجام دادند که به جنگهای صد ساله موسوم است. در خلال این جنگها و در […]