چه شد که رضا شاه را قلدر نامیدند؟

چه شد که رضا شاه را قلدر نامیدند؟

تا پیش از پیروزی انقلاب۱۳۵۷، براساس گاهشماری رسمی، ایرانیان ۲۴ اسفند روز پدر بود اما با پیروزی انقلاب روز پدر به ۱۳ رجب زاد روز امام اول شیعیان تغییر یافت اما چرا ۲۴ اسفند؟ ۲۴ اسفند زادروز رضا شاه است. مردی که وقتی به قدرت رسید از میدان دروازه قزوین تا میدان راه آهن نوشته […]

سکه رپال چیست؟

سکه رپال چیست؟

سکه های که به جای ریال در هنگام ضرب رپال نوشته باشد سکه رپال می گویند که ارزشی بالای دارد.در مراحل ضرب سکه اشتباهات گوناگونی رخ می دهد، بروز یک اشتباه در ضرب، سکه را نسبت به سکه های همگون، متمایز می کند. تعدادی از این سکه های ارور در کنترل کیفیت از سکه های […]