رنگارنگ ترین میوه در دنیا

رنگارنگ ترین میوه در دنیا

یک میوه جنگلی آفریقایی که از ظاهری بسیار متفاوت و زیبا برخوردار است به عنوان رنگارنگ‌ ترین گونه زیستی که تا کنون در جهان کشف شده، معرفی شد.  بازتاب رنگ‌ های مختلف از سلول‌ های پوسته این میوه ظاهری مشابه آثار امپرسیونیسم به آن داده است.این میوه کوچک بر روی گیاه پولیا کاندنساتا در محدوده‌هایی […]