گردا تارو؛ نخستین عکاس زنی که به خط مقدم جنگ رفت

گردا تارو؛ نخستین عکاس زنی که به خط مقدم جنگ رفت

این عکس از “گردا تارو” را “رابرت کاپا” در سال ۱۹۳۶ در اسپانیا از وی انداخت.گردا تارو نخستین زنی بود که در خطوط مقدم جبهه‌های جنگ عکاسی کرد. در دوران جنگ‌های داخلی اسپانیا او به همراه رابرت کاپا، شریک زندگی‌اش سبک مدرنی از هنر عکاسی در جبهه جنگ را به ثبت رساند که در نهایت […]