قتل عام انقلابی گنجشک‌ها به دستور مائو!

قتل عام انقلابی گنجشک‌ها به دستور مائو!

مائو رهبر انقلاب چین که خود را پیرو اندیشه مارکس و لنین و استالین می دانست، قبل از برنامه “جهش بزرگ” در سال ۱۹۵۸، سه حیوان ” موش ، پشه و مگس ” را به عنوان دشمنان خلق چین معرفی کرد و خواهان نابودی آنها شد. اما در جریان برنامه جهش بزرگ ، حوزه های […]

بزرگ ترین قتل عام تاریخ

بزرگ ترین قتل عام تاریخ

بزرگ ترین کشتار تاریخ جهان مربوط به چه دوره و چه کشوری بوده است؟ احتمالاً بسیاری از آدولف هیتلر نام می برند. عده ای هم ممکن است به ژوزف استالین، دیکتاتور شوروی اشاره کنند که در کشتار مردم بی گناه از هیتلر هم پیشی گرفت و بسیاری از قربانیان دوره او در نتیجه گرسنگی دادن […]