آتش‌بس در کریسمس ۱۹۱۴ لحظه‌ای نمادین از صلح و انسانیت

آتش‌بس در کریسمس ۱۹۱۴ لحظه‌ای نمادین از صلح و انسانیت

ارتشهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هم می جنگیدند.هفته منتهی به کریسمس شماری از سربازان آلمانی و انگلیسی با سلام و دست تکان دادن از پشت خاکریز،به ‌همدیگر نزدیک شدند و گویی با هم دشمنی نداشتند. شب کریسمس جنگ را تعطیل کردند و عملا یک آتش بس نانوشته را […]