داستان مرغ سرکنده‌ای که ۱۸ ماه زنده ماند!!

داستان مرغ سرکنده‌ای که ۱۸ ماه زنده ماند!!

هفتاد سال پیش مزرعه‌داری در ایالت کلرادوی آمریکا یکی از مرغ‌هایش را سر برید، اما مرغ سرکنده حاضر نشد بمیرد. مایک – اسمی که بعدا روی این مرغ گذاشتند