عملیات مارکت گاردن؛ یکی از بزرگترین عملیات های هوابرد تاریخ

عملیات مارکت گاردن؛ یکی از بزرگترین عملیات های هوابرد تاریخ

این عملیات توسط متفقین( امریکا، انگلستان، فرانسه و کانادا، لهستان و مخالفان هلندی …) در پی شکست بزرگ آلمان‌ها در نبرد نرماندی و عقب‌نشینی از فرانسه با هدف اتمام کوتاه‌مدت جنگ در اروپا صورت گرفت .۱۷ سپتامبر ۱۹۴۴ بیست هزار هواپیما بر آسمان هلند که در اشغال نازی ها ست پرواز می کنند.شانس کمی دارند […]