چرا سوییس به کشوری بی طرف تبدیل شد؟

چرا سوییس به کشوری بی طرف تبدیل شد؟

قرن ها است که سیاست بی طرفی نظامی کشور کوچک سوئیس در امور جهانی مراعات شده است. سوئیس تنها کشور بی طرف جهان نیست. کشورهایی مانند ایرلند، اتریش و کاستاریکا نیز موضع مشابه عدم مداخله را برگزیده اند – با این حال سوییس هنوز هم از این نظر قدیمی ترین و معتبرترین کشور باقی مانده […]