رشته‌های کیپو، یکی از عجیب‌ترین سیستم‌های نوشتار در دنیا

رشته‌های کیپو، یکی از عجیب‌ترین سیستم‌های نوشتار در دنیا

سرخپوستان اینکا خط نوشتاری نداشتند، اما از دیرباز برای ثبت و انتقال اطلاعات از یک سری رشته‌های بهم پیوسته استفاده می‌کردند که از پشم شتر لاما بدست می‌آمد. در وی این رشته‌ها گره‌های بسیاری وجود داشت که هر گره یک کد به حساب می‌آمد. گره‌های ساده بر روی هرکدام از این رشته‌ها معرف یک عدد […]