زنجیر اسارت بلژیکی ها بر گردن مردمان کنگو

زنجیر اسارت بلژیکی ها بر گردن مردمان کنگو

این کشور که نام قدیم آن “زئیر ” بود به‌ وسیلهٔ یک بلژیکی کشف شد و تا سال ۱۹۶۰ تحت استعمار بلژیک بود.ناحیه زئیر را تجارت برده چپاول کرد و در ۱۸۸۵ تبدیل به ملک شخصی لئوپولد دوم پادشاه بلژیک گردید.ولی در ۱۹۰۸ انزجار بین‌المللی از قساوت رژیم حاکم در «کشور آزاد کنگو» پادشاه را […]