زیبایی دردسرساز ثریا همسر محمدرضا شاه پهلوی

زیبایی دردسرساز ثریا همسر محمدرضا شاه پهلوی

مجله فرانسوی پاری ماچ (paris match) او را زیبا ترین زن جهان در عصر خود معرفی کرد لقب او در کشور‌های اروپایی پرنسسی با چشمانی زمردین است.این زیبایی او حتی حسادت ملکه الیزابت دوم پادشاه کنونی انگلستان را که در آن روزگار جوان بود برانگیخت. به طوری که هنگامی که شاه و ثریا از انگلستان […]