زنی که از بدنام‌ترین قاتلان تاریخ است!

زنی که از بدنام‌ترین قاتلان تاریخ است!

در اوج امپراتوری روم که ثروتمندان و فرمانروایان تشنه قدرت بودند، زنی به نام “لوکوستا” با استفاده از دانش خود در گیاه‌شناسی، بسیاری از آن‌ها را به دام مرگ کشاند.او که به “بیوه سیاه امپراتوری رم” معروف است، استادِ تمام مواد سمی و روش‌های مخفیِ کشتن افراد بود. او زندگی مرموزی داشت و جاه‌طلبی‌های مبتکرانه، […]